Odpowiedź Komisarza UE na zapytanie Adama Bielana

Komisja otrzymała od polskiego Ministerstwa Finansów szczegółowe informacje o przetrzymywaniu polskich samochodów ciężarowych przez władze białoruskie. Ewentualne działania podejmowane przez Komisję zależą od rozwoju sytuacji i będą koordynowane z polską administracją.

Odpowiedź udzielona przez komisarza Algirdasa Šemetę w imieniu Komisji (29.10.2013)

Komisja otrzymała od polskiego Ministerstwa Finansów szczegółowe informacje o przetrzymywaniu polskich samochodów ciężarowych przez władze białoruskie. Ewentualne działania podejmowane przez Komisję zależą od rozwoju sytuacji i będą koordynowane z polską administracją.

Jeśli chodzi o stosowanie konwencji TIR w Rosji, Komisja podjęła konkretne kroki, by wyegzekwować zmianę decyzji przez Rosję natychmiast po otrzymaniu informacji o nowych wymogach TIR. Podjęto działania w wymiarze dwustronnym, jak i na odpowiednich forach wielostronnych. W ramach wspomnianych działań wystosowano pisma: od członka Komisji odpowiedzialnego za podatki do szefa rosyjskiej służby celnej oraz od służb Komisji do Sekretarza Wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Zorganizowano ponadto: sesję specjalną Komitetu Kodeksu Celnego w Brukseli i Rady Wykonawczej TIR w Genewie, telekonferencję pomiędzy Komisją i rosyjską służbą celną oraz specjalną misję Komisji do Moskwy. Komisja koordynuje swoje działania z państwami członkowskimi.

Na chwilę obecną rosyjska służba celna podjęła decyzję o niewdrażaniu środków, jednak z wyjątkiem okręgów celnych Uralu, Syberii, Dalekiego Wschodu i Wołgi, gdzie dotyczy to bardzo niewielkiej liczby przedsiębiorstw unijnych. Rozwój sytuacji jest stale monitorowany.

Obecnie wygląda na to, że w tym przypadku nie ma możliwości uzyskania rekompensaty UE, jednak przewoźnicy mogą w tej sprawie przedstawić wniosek do władz państw trzecich, jeżeli krajowe ustawodawstwo na to pozwala.

treść zapytania Adama Bielana do Komisji Europejskiej z 6 września 2013 dot. problemów z transportem towarów za wschodnią granicę UE:

Pod zarzutem naruszania w przeszłości przepisów celnych, białoruscy celnicy od kilku tygodni przetrzymują na brzeskim przejściu kilkanaście polskich ciężarówek. Szczegółowe zarzuty dotyczą nielegalnych przewozów na terenie Unii Celnej. Przewoźnicy są wzywani na kosztowne rozprawy sądowe. W sprawie interweniowało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dotychczas jednak bezskutecznie.

W kontekście bieżących wydarzeń związanych ze zbliżającym się szczytem Partnerstwa Wschodniego nietrudno dopatrzyć się, w przytoczonym działaniu Białorusinów, rosyjskiej inspiracji. Tym bardziej, że służby celne Rosji nie rezygnują z prób zaostrzenia przepisów dotyczących transportu na swoim terytorium towarów z wykorzystaniem karnetów TIR, co zostało już oprotestowane przez Brukselę i ONZ. Forsowane przez Moskwę zmiany uderzą w szczególności w polskie firmy spedycyjne, realizujące większość zleceń przewozowych do krajów WNP.

W oparciu o powyższe zwracam się z prośbą o następujące informacje:
1. Czy Komisji znana jest sytuacja związana z przetrzymywaniem polskich transportów w Brześciu i czy rozważane jest jej zaangażowanie, celem wsparcia polskiego MSZ w dążeniu do osiągnięcia porozumienia?
2. Jakie działania zostały, bądź są podejmowane w celu powstrzymania Rosji przed wprowadzeniem niekorzystnych dla europejskich przewoźników zmian w zakresie stosowania konwencji TIR?
3. Czy możliwe są unijne rekompensaty dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty na skutek zatrzymania ich transportów do Białorusi?