Adam Bielan sprawie relacji handlowych Ukraina – Rosja

Poniżej treść interpelacji, jaką w kwestii relacji handlowych Ukraina – Rosja poseł Adam Bielan zgłosił w ubiegłym tygodniu.

W sprawie relacji handlowych Ukraina – Rosja
W minionym tygodniu służby celne Federacji Rosyjskiej zaostrzyły kontrolę ukraińskich towarów eksportowanych do tego kraju, w sposób znamionujący blokadę importu.
Krok ten jest jednoznacznie komentowany, jako próba storpedowania proeuropejskiej polityki Kijowa, a głównym celem kremlowskich władz wydaje się być niedopuszczenie do podpisania przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Ponadto, działania takie stanowią niepokojący sygnał dla pozostałych krajów uczestniczących w programie Partnerstwa Wschodniego, implikując tym samym zagrożenie dla interesów Wspólnoty na Wschodzie.
W nawiązaniu do zaistniałej sytuacji zwracam się z prośbą o informacje:
1. Jaka jest opinia Wysokiej Przedstawiciel w przedmiotowej sprawie oraz czy rozważane jest czynne zaangażowanie instytucji europejskich w rozwiązanie wyżej opisanego konfliktu?
2. Jakie kroki zostaną podjęte za pośrednictwem europejskiej dyplomacji, celem wzmocnienia pozycji Ukrainy w stosunkach handlowych z Rosją?
3. Czy w relacjach z Moskwą podjęte zostaną działania zapobiegające ewentualnym kolejnym próbom torpedowania współpracy krajów partnerskich z UE, szczególnie w obliczu niezwykle ważnego listopadowego szczytu Partnerstwa Wschodniego?