Formularz kontaktowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Adam Bielan, Biuro Senatorskie ul. Rynek 9, 26- 600 Radom;

  2. Dane osobowe będą przechowywane w celu identyfikacji osób kontaktujących się z Senatorem i Biurem Senatorskim, kontaktu z interesantami;

  3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;

  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres kadencji Senatora;

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów – do ich usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania;

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych – narusza przepisy prawa.