Zapytanie Adama Bielana do Komisji Europejskiej ws. tragicznej sytuacji uchodźców z Erytrei

11 lutego br. ukazał się raport organizacji „Human Rights Watch” pt. ‘I Wanted to Lie Down and Die:’ Trafficking and Torture of Eritreans in Sudan and Egypt, który dokumentuje tragiczną sytuację uchodźców z Erytrei, którzy zdecydowali się szukać schronienia poza ojczyzną. Poseł Adam Bielan skierował zapytanie do KE, jak Unia zamierza wpłynąć na sytuację uchodźców.

FB

czytaj więcej