Wypowiedź Adama Bielana dla The Parliament Magazine

W najnowszym internetowym wydaniu The Parliament Magazine (theparliament.com), Adam Bielan jako sprawozdawca z ramienia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR), obok dwóch pozostałych sprawozdawców – Dennisa de Jong (GUE) oraz Andreasa Schwab’a (z ramienia grupy EPP) – przedstawił stanowisko w sprawie nieuczciwych praktyk biznesowych.

FB

czytaj więcej

Problemy polskich ciężarówek na Białorusi

Od sierpnia białoruscy celnicy przetrzymują polskich kierowców ciężarówek wiozących towary handlowe. Problem dotyczy kilkunastu pojazdów na przejściu granicznym w Brześciu i w okolicach Mohylewa. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest bezskuteczne, a europoseł Adam Bielan zwrócił się z pytaniem do Komisji Europejskiej, czy zostaną wszczęte kroki ze strony Unii Europejskiej.
FB

czytaj więcej