73. rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2017 r. obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się przy ul. Filtrowej 68, gdzie mieściła się dawna siedziba konspiracyjnej kwatery Warszawskiej AK. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan w imieniu senatorów złożył kwiaty przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela „Montera”, dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego.

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,img_4967

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,img_5133

Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Nierówne walki planowane na kilka dni, trwały ponad dwa miesiące. W tym czasie w Warszawie zginęło ok. 18 tys. osób, a niemal 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Blisko 500 tys. ocalałych mieszkańców wypędzono z miasta, które po powstaniu niemal całkowicie spalono i zburzono.

źródło: www.senat.gov.pl

http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9959,73-rocznica-powstania-warszawskiego.html

FB

Wystawa z inicjatywy Marszałka Adama Bielana – „Czerwiec ’76. Życie i działalność księdza Romana Kotlarza”

Z inicjatywy wicemarszałka Adama Bielana 1 czerwca 2017 r. w Senacie została otwarta wystawa „Czerwiec ’76. Życie i działalność księdza Romana Kotlarza”, przygotowana przez Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym w Radomiu oraz Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w tym mieście.

„Przekonanie o wolnej Polsce nie może zamykać drogi do ukazywania istoty cierpienia i ofiary poniesionej przez naszych rodaków w imię wolności i sprawiedliwości. Przybliżanie realiów tamtych czasów jest wyrazem naszego szacunku, patriotyzmu i nauką dla młodego pokolenia. Jeżeli obowiązkiem Polaków jest zachowanie pamięci o ważnych wydarzeniach nieodległej historii, to obowiązkiem polskich władz jest jej podtrzymywanie” – mówił wicemarszałek Adam Bielan podczas uroczystości otwarcia. Apelował, by wystawa poświęcona wydarzeniom Czerwca’76 była dla wszystkich chwilą zadumy i hołdem oddanym tym, którzy w imię wolności przeciwstawili się haniebnym działaniom komunistycznej dyktatury. Zdaniem wicemarszałka Senatu prezentowana ekspozycja ukazuje prawdę o trudnych czasach połowy lat 70., naznaczonych heroicznymi zmaganiami o godność człowieka, a także ofiarą poniesioną przez tych, którzy mieli odwagę stanąć po stronie prześladowanych. „Jedną z takich osób był niewątpliwie śp. ks. Roman Kotlarz, duchowny, który błogosławił radomskich robotników upominających się o swoje prawa. Bezkompromisowa postawa księdza ukazuje go jako niezłomnego duszpasterza na szlaku walki o wolność ojczyzny” – podkreślił wicemarszałek Adam Bielan.

Autor scenariusza wystawy dr Arkadiusz Kutkowski z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu podkreślił, że ks. Roman Kotlarz stał się niejako twarzą, symbolem Radomia’76, wydarzeń, które na wiele lat w dramatyczny sposób określiły zbiorowy los tego miasta. Jak zaznaczył, Roman Kotlarz jest także symbolem pewnej formacji polskich księży, którzy za swoją niezłomną postawę, podobnie jak bł. Jerzy Popiełuszko, zapłacili najwyższą cenę – cenę życia.

http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9786,wystawa-czerwiec-76-zycie-i-dzialalnosc-ksiedza-romana-kotlarza.html

IMGL0543

IMGL0656

FB

Finaliści konkursu w Senacie

W dniu 30 maja 2017 r. finaliści konkursu wiedzy o Senacie – uczniowie radomskich szkół wraz z nauczycielami uczestniczyli w wycieczce do Senatu RP.

Uczestnicy wycieczki wzięli udział w spotkaniu z Wicemarszałkiem Senatu Adamem Bielanem, podczas którego rozmawiano o funkcjonowaniu i pracach Senatu. Następnie, grupa wraz z przewodnikiem zwiedzała budynek Sejmu i Senatu.

Po wizycie w parlamencie uczniowie wraz z nauczycielami udali się na spacer po Warszawie, w trakcie którego mogli posłuchać kilku ciekawostek związanych z zabytkami, czy ważnymi miejscami w drodze na Plac Zamkowy.

IMG_3293

IMG_3261

IMG_3300

FB