„Ziemiaństwo polskie. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”

16 maja 2016 r. w Senacie  odbyła się debata  „Ziemiaństwo polskie. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, zorganizowana przez Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, Instytut Pamięci  Narodowej oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Celem spotkania według pomysłodawcy debaty prof. dr hab. Jana Żaryna  było przypomnienie  społecznej roli ziemiaństwa. Uczestników powitał wicemarszałek Senatu  Adam Bielan, m.in. opowiadając się za koniecznością rozwiązania oczekującej na to od lat sprawy reprywatyzacji, przywracającej święte prawo własności. Wskazał na wspólne cechy Senatu i ziemiaństwa jako nośników wartości i tradycji. Zwrócił uwagę, że zarówno konferencja, jak i towarzysząca jej wystawa są elementami obchodów stulecia Związku Ziemian.

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,imgl9644

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,imgl9876

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,imgl9598

fot.Michał Józefaciuk

http://senat.gov.pl/aktualnosci/art,8737,ziemianstwo-polskie-przeszlosc-terazniejszosc-przyszlosc.html

FB

Spotkanie parlamentarzystów z delegacją chińską

Dnia 29 kwietnia 2016 r. w Senacie wicemarszałek Senatu Grzegorz Czelej przyjął chińską delegacją, której przewodził członek Chińskiej Partii Komunistycznej Wang Dongming. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. wicemarszałek Senatu Adam Bielan, posłowie Bartosz Jóźwiak, Tomasz Latos, Piotr Liroy-Marzec, Lech Kołakowski i Marek Suski. Obecny był ambasador Chin w Polsce  Xu Jian.

Obie strony opowiedziały się  za przyspieszeniem procesu podnoszenia partnerstwa polsko-chińskiego do rangi strategicznego.

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,spotkanie-wicemarszaka-grzegorza-czeleja-z-delegacj-chisk_26621321872_o

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,spotkanie-wicemarszaka-grzegorza-czeleja-z-delegacj-chisk_26441889400_o

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,spotkanie-wicemarszaka-grzegorza-czeleja-z-delegacj-chisk_26110707493_o

fot.Michał Józefaciuk

http://senat.gov.pl/aktualnosci/art,8679,partnerstwo-polsko-chinskie-tematem-spotkania-wicemarszalka-czeleja-z-delegacja-chinska.html

FB

Senat solidaryzuje się ze społeczeństwem Francji

W związku z dramatycznymi wydarzeniami w Paryżu marszałek Senatu Stanisław Karczewski przesłał 14 listopada 2015 r. na ręce przewodniczącego Senatu Republiki Francuskiej Gerarda Larchera depeszę kondolencyjną.

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan wraz z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim złożyli kwiaty pod ambasadą Francji w Warszawie i wpisali się do księgi kondolencyjnej.

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,rz__2425

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,rz__2354

fot.Rafał Zambrzycki

http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,8290,senat-solidaryzuje-sie-ze-spoleczenstwem-francji.html

FB