SENAT 2018 w liczbach

W 2018 r. odbyło się 17 posiedzeń Senatu, które razem trwały 46 dni. Najkrótsze posiedzenie w 2018 r., trwało 4 godz. 45 min. Najdłuższe posiedzenie, zajęło 37 godz. 34 min. Średni czas posiedzenia w 2018 r. to 18 godz. 9 min.

Senat przyjął w 2018 r.  268 ustaw. Do 50 z nich Izba wprowadziła 467 poprawek. Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki, stanowiły 18,6% wszystkich rozpatrzonych przez Izbę.

Senat wniósł do Sejmu 15 inicjatyw ustawodawczych, podjął też 20 uchwał okolicznościowych.

Na posiedzeniach Izby senatorowie wygłosili 5193 wystąpienia, w tym 82 złożyli do protokołu. Złożyli oni też 559 oświadczeń, w tym 489 – do protokołu.

W 2018 r. odbyło się 670 posiedzeń komisji senackich.

W ciągu 2018 roku odbyło się w Senacie 31 konferencji i seminariów.

https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11355,prace-senatu-w-2018-r-w-liczbach.html

FB

Spotkanie opłatkowe w Senacie

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałkowie Maria Koc, Adam Bielan, Bogdan Borusewicz i Michał Seweryński, senatorowie, Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski oraz pracownicy Kancelarii Senatu wzięli udział 20 grudnia 2018 r. w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym w Senacie.

Kardynał Kazimierz Nycz przypomniał, że spotkania przedświąteczne są nawiązaniem do wigilijnego stołu, przy którym zasiadają rodziny. To chwile, gdy mogą spotkać się ludzie, którzy na co dzień ze sobą współpracują, tak jak tu, w Senacie. Mówił także, że Jezus stał się człowiekiem, aby zbawić ludzi. Przyszedł na świat dla dobra wspólnego, ponieważ ludzie są braćmi, jako dzieci jednego Boga. „Dobro wspólne to także najgłębsze uzasadnienie Waszej misji tutaj w Senacie” – podkreślił kardynał.

https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11330,oplatkowe-spotkanie-w-senacie.html

źródło: senat.gov.pl

FB