Konferencja poświęcona wymianie gospodarczej, naukowej, kulturalnej i turystycznej między Polską a Portugalią

W Senacie 14 czerwca 2018 r. debatowano na temat możliwości rozwoju szeroko rozumianej współpracy między Polską i Portugalią. Organizatorzy konferencji „Wymiana gospodarcza, naukowa, kulturalna i turystyczna między Polską a Portugalią jako element integracji europejskiej oraz światowej” postawili sobie za cel intensyfikację polsko-portugalskich relacji gospodarczych, a także naukowej, turystycznej, kulturalnej czy w dziedzinie wymiany młodzieżowej. Podczas spotkania mowa była także o Portugalii jako znakomitym pośredniku w kontaktach z krajami portugalskojęzycznymi Afryki i Ameryki Południowej, m.in. Angola, Mozambikiem, Brazylią czy Wyspami Zielonego Przylądka. Konferencję zorganizowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności we współpracy z PolskoPortugalską Izbą Gospodarczą.

Otwierając spotkanie, wicemarszałek Adam Bielan podkreślił, że jego tematyka znakomicie wpisuje się w strategię działania rządu premiera Mateusza Morawieckiego, którego najważniejsze priorytety dotyczą rozwoju międzynarodowych stosunków w dziedzinie gospodarki, nauki i kultury. Jak podkreślił, mimo że geograficznie Polska i Portugalia znajdują się na przeciwległych krańcach Unii Europejskiej i charakteryzuje je odmienny klimat, inne otoczenie polityczne i kulturowe, jest jednak wiele kwestii znakomicie łączących oba kraje. Wicemarszałek Senatu przypomniał, że wzajemne relacje sięgają XV w., a obecnie wyraźnie zauważalne jest zintensyfikowanie kontaktów na szczeblu rządowym, parlamentarnym, samorządowym i prezydenckim. Od kilkunastu lat systematycznie wzrasta wymiana handlowa między obu państwami, która w 2017 r. osiągnęła rekordową wartość 1,5 mld euro, o 16% więcej niż w roku poprzednim.

https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10747,konferencja-poswiecona-wymianie-gospodarczej-naukowej-kulturalnej-i-turystycznej-miedzy-polska-a-portugalia.html

źródło: senat.gov.pl

 

FB

Zgromadzenie Parlamentarne NATO w Warszawie omówi aktualne zagrożenia dla bezpieczeństwa światowego

Dlaczego wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO odbywa się w Warszawie?

To właśnie ja jestem autorem pomysłu, aby obecna sesja odbyła się w polskim parlamencie. Dzięki zaangażowaniu szefa naszej delegacji do ZP NATO posła Marka Opioły, marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego udało się ten pomysł wcielić w życie i przekonać władze zgromadzenia, aby to spotkanie miało miejsce w Polsce, w ważnym dla nas roku, kiedy obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. Zgromadzenie Parlamentarne grupuje parlamentarzystów wszystkich krajów członkowskich, ale na posiedzenia przyjeżdżają również parlamentarzyści z krajów stowarzyszonych z Sojuszem Północnoatlantyckim. Jest on dla nas niezwykle ważną instytucją, jest jednym z filarów naszego bezpieczeństwa, więc każda aktywność związana z funkcjonowaniem Paktu i Zgromadzenia Parlamentarnego jest dla nas nie do przecenienia. Cieszymy się, że będziemy gościć naszych przyjaciół z zagranicy.

Jakie są główne cele tej sesji?

Oczywiście na każdej sesji rozmawiamy o sprawach bieżących. Niewątpliwie sporo czasu poświęcimy temu, co się dzieje za naszą wschodnią granicą – agresji Rosji na Ukrainę. Ale będziemy rozmawiać też o kwestiach strategicznych związanych z nowym typem wojny, tzw. wojną hybrydową, cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwem energetycznym, wzmacnianiem polityki odstraszania NATO na Wschodzie. Na pewno w sposób symboliczny będziemy nawiązywać do  szczytu NATO, który odbył się dwa lata temu w Warszawie i który był przełomem w funkcjonowaniu Paktu Północnoatlantyckiego. Temu szczytowi zawdzięczamy wszakże, że dzisiaj na naszym terytorium stacjonują wojska amerykańskie. Warszawskie spotkanie to dla nas ważne przedsięwzięcie polityczne  i okazja do promowania polskiego stanowiska w najbardziej znaczących dla bezpieczeństwa światowego kwestiach.

 

Cała rozmowa z Wicemarszałkiem Senatu Adamem Bielanem o Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO w linku poniżej:

https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10699,wicemarszalek-bielan-zgromadzenie-parlamentarne-nato-w-warszawie-omowi-aktualne-zagrozenia-dla-bezpieczenstwa-swiatowego.html

źródło: senat.gov.pl

FB