Przywrócenie posterunku Policji w Przytyku

W dniu 27 lutego 2017 r. w Przytyku przywrócono zlikwidowany w 2012 r. posterunek Policji.

W uroczystościach wzięli udział m.in. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak.

58b4389911ac7_p

fot. Szymon Wykrota

http://www.echodnia.eu/radomskie/wiadomosci/powiat-radomski/a/minister-mariusz-blaszczak-otworzyl-posterunek-policji-w-przytyku,11832660/

FB

Uroczystości w gminie Gózd

Dnia 27 lutego 2017 r. wicemarszałek Senatu Senator RP Adam Bielan wziął udział w uroczystościach na terenie gminy Gózd, związanych z odsłonięciem tablicy pamiątkowej z okazji 90-lecia jednostki OSP w Goździe oraz uroczystym przekazaniem nowego samochodu oraz sprzętu strażackiego.

W/w wydarzenia odbyły się z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, który m.in. wręczył odznaczenia zasłużonym dla pożarnictwa.

58b40ea6c67e5_p

58b40eb1086f0_p

fot. Szymon Wykrota

FB

Senator Adam Bielan w Radomiu i Regionie

30 stycznia 2017 r. Senator Adam Bielan   spotkał się z wyborcami w Radomiu. Podczas dyżuru w biurze senatorskim interesanci poruszali m.in. sprawy związane z przydziałem lokali socjalnych, lokatorskich oraz dotyczące postępowań o wywłaszczenie nieruchomości przez gminy.

W godzinach południowych Senator spotkał się także w biurze filialnym w Iłży z mieszkańcami miasta. O swojej działalności na rzecz regionu opowiadali przedstawiciele Społecznego Komitetu Upamiętniania Wydarzeń Historycznych na Ziemi Iłżeckiej, którzy swoimi pomysłami i pracą przyczyniają się do umacniania lokalnego patriotyzmu i upamiętniania historii Iłży.

588fc75741ec3_o,size,969x565,q,71,h,64b565

fot. Kamil Kozieł

W godzinach popołudniowych Senator Adam Bielan odwiedził także mieszkańców Lipska. Podczas spotkania z wyborcami odniósł się m.in. do incydentu związanego z atakiem na biuro filialne w Lipsku. Senator wyraźnie potępił sprawców zdarzenia i wyraził nadzieję, że to jedynie incydentalny wybryk chuligański.  W dalszej części spotkania dyskutowano m.in. o zmianie ordynacji wyborczej, sytuacji służby zdrowia w Lipsku, czy naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wszystkim sympatykom, mieszkańcom miasta i regionu serdecznie dziękuje za spotkanie.

http://www.echodnia.eu/radomskie/wiadomosci/lipsko/a/lipsko-wicemarszalek-senatu-skomentowal-atak-na-biuro-poselskie,11745183/

FB