Konkurs wiedzy o Senacie – „Postaw na Senat” – wyniki I etapu

W imieniu wszystkich organizatorów serdecznie dziękuję za wzięcie udziału w I etapie konkursu wiedzy o Senacie „Postaw na Senat”.

Dziękuję uczniom, nauczycielom, dyrekcji szkół, za zaangażowanie, rzetelne i merytoryczne podejście do tematu. Wiele prac zasługuje na szczególne wyróżnienie. Uczniowie wykazali się znajomością historii polskiego parlamentaryzmu, niejednokrotnie podejmowali się analizy zasadności i konieczności dwuizbowości parlamentu.

Do II etapu konkursu zapraszamy następujących uczestników*:

Izabela Ogonek (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach) – 14,5 pkt.

Bartłomiej Puszczyński (III Liceum Ogólnokształcące im. D. Czachowskiego w Radomiu) – 14,5 pkt.

Maja Stawczyk (VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Radomiu) – 14,5 pkt.

Weronika Wąsik (IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego w Radomiu) – 14,5 pkt.

Magdalena Azubiter (IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego w Radomiu) – 13,5 pkt.

Sandra Dudek (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach) – 12,5 pkt.

Maciej Zaręba (Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu) – 12,5 pkt.

Weronika Barabasz (VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Radomiu) – 12 pkt.

Emilia Siewierska (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach)  – 12 pkt.

Natalia Szkuta (IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego w Radomiu) – 12 pkt.

Wiktoria Kapusta (IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego w Radomiu) – 11,5 pkt.

Mateusz Palka (Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, Pionki) – 11,5 pkt.

Anna Grzyb (Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu) – 11 pkt.

Milena Seweryn (Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, Pionki) – 11 pkt.

Anna Zawadzka (Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, Pionki)  – 11 pkt.

 

*ilość przyznanych punktów jest sumą 3 kryteriów: sposób ujęcia tematu pracy; poprawność językowa, stylistyczna i ortograficzna; wskazanie źródeł i bibliografii

*w przypadku tej samej ilości punktów o miejscu na liście finalistów decyduje kolejność alfabetyczna

 

Wszystkie wskazane wyżej osoby zapraszamy do II etapu konkursu, który odbędzie się 15 maja 2017 r. w siedzibie VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Radomiu.

 

O szczegółach II etapu konkursu poinformujemy uczniów w specjalnym zaproszeniu nadesłanym do szkół, które reprezentują.

 

Finalistom serdecznie gratuluję i życzę powodzenia w II etapie konkursu.

 

Adam Bielan

Senator Ziemi Radomskiej

 

FB