Spotkanie w Lipskim Centrum Kultury

W dniu 26 czerwca 2017 r. z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w Lipskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z władzami miasta, parlamentarzystami, przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W spotkaniu wziął udział także Senator Adam Bielan. Podczas spotkania dyskutowano o rozbudowie drogi krajowej nr 79 przez Powiat Lipski oraz o budowie obwodnicy Lipska.

lipsko 26

FB

Konferencja PiS w Radomiu

W dniu 26 czerwca 2017 r. w biurze Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu odbyła się konferencja prasowa związana z wykazem podziału pieniędzy z subwencji drogowej Ministerstwa. Radom, jako jedyne z 30 miast na Mazowszu nie otrzymało środków finansowych na planowaną budowę trasy N-S i modernizację ul. Wolanowskiej – z przyczyn związanych z niedopełnieniem warunków formalnych składanych przez włodarzy miasta wniosków.

konferencja 26.06 2

FB