Konkurs „Orzeł Biały – nasza duma”

Informujemy, że 10 marca 2018 r. zakończyliśmy przyjmowanie prac na konkurs „Orzeł Biały – nasza duma„.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie przedłożone prace.

Przypominamy, że wyłonienie laureatów konkursu w kategorii: szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się 20 marca 2018 r. o godz. 11.30 w Szkole Podstawowej w Małęczynie, ul. Szkolna (gmina Gózd).

Wszystkich uczestników wraz z nauczycielami, opiekunami – serdecznie zapraszamy.

FB

Dnia 10 marca 2018 r., z upoważnienia wojewody mazowieckiego – wicewojewoda Artur Standowicz, w obecności parlamentarzystów Ziemi Radomskiej, podpisał umowę na udzielenie dotacji dla inwestycji o nazwie „Przebudowa alei Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego w Radomiu” na kwotę 93 mln złotych.

Senator Adam Bielan podkreślał, że”to kolejny etap dla tej bardzo ważnej inwestycji – nie tylko dla Radomia, nie tylko dla regionu południowego Mazowsza, ale tak naprawdę dla całej Polski, bo jest to droga tranzytowa i w pełni uzasadnione jest to, że mimo iż jest to inwestycja samorządowa wkład państwa w tę budowę wynosił więcej niż 50%. Nie było to łatwe zadanie, by ten procentowy wkład zwiększyć do możliwego maksymalnego – do 80%, ale ta decyzja Pani Minister Finansów Teresy Czerwińskiej, której chciałbym bardzo serdecznie podziękować pokazuje jak silne jest w tej chwili lobby radomskie w Warszawie. Chciałem podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Chciałbym podkreślić, że ta inwestycja jest ważna nie tylko ze względów drogowych – komunikacyjnych, ale ma bardzo duże znaczenie ze względu na ewentualną rozbudowę lotniska. W tym przypadku liczy się czas, liczy się każdy tydzień od momentu podpisania tej umowy, poprzez rozpoczęcie przetargu, jego rozstrzygnięcie i wreszcie rozpoczęcie i zakończenie budowy po to, żeby ta droga była jak najszybciej przejezdna. Z tej strony apelujemy do pana prezydenta Witkowskiego – my spełniliśmy wszystkie prośby pana prezydenta, nawet z zadatkiem, teraz piłka jest po pana stronie. Apeluję, aby Pan niezwłocznie przystąpił do rozpoczęcia wszystkich procedur przetargowych tak, żebyśmy nie stracili ani jednego tygodnia, bo w naszym harmonogramie rozbudowy lotniska – każdy tydzień się liczy”.

http://radom24.pl/artykul/czytaj/35689

źródło: radom24.pl

FB