Wypowiedź Adama Bielana dla The Parliament Magazine

W najnowszym internetowym wydaniu The Parliament Magazine (theparliament.com), Adam Bielan jako sprawozdawca z ramienia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR), obok dwóch pozostałych sprawozdawców – Dennisa de Jong (GUE) oraz Andreasa Schwab’a (z ramienia grupy EPP) – przedstawił stanowisko w sprawie nieuczciwych praktyk biznesowych.

FB

czytaj więcej