Adam Bielan pyta Komisję Europejską o naciski Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego

Zbliżający się szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie (28-29 listopada), w trakcie którego może dojść do podpisania umowy stowarzyszeniowej przez Unię Europejską i Ukrainę, Rosja podejmuje działania mające na celu zniechęcić Ukrainę do nawiązania bliskich stosunków z UE obejmujących porozumienie o pogłębionej strefie wolnego handlu (DCFTA).

FB

czytaj więcej