Półmetek IX kadencji Senatu – podsumowanie

12 listopada 2015 r. Senat zebrał się na pierwszym posiedzeniu IX kadencji. Posiedzenie to zwołał i otworzył prezydent  Andrzej Duda. Podczas inauguracji prezydent powiedział, że Senat jest  istotnym  symbolem wolnej i niepodległej Polski. Pierwsze obrady  poprowadził marszałek senior Michał Seweryński.

Z danych przygotowanych przez senackie  Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji do 11 listopada 2017 r. wynika, że od początku kadencji Sejm skierował do Senatu 424 ustawy, w tym 58 ustaw zawierających przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Senat rozpatrzył 402 ustawy, a nie zajął stanowiska w sprawie 22 ustaw.

Senat wniósł poprawki do 103 ustaw,  a bez poprawek przyjął 299.  Spośród 103 ustaw, do których Senat wniósł poprawki, Sejm przyjął wszystkie poprawki w 84 ustawach, odrzucił wszystkie poprawki w 3 ustawach, przyjął część poprawek w 15 ustawach i nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie jednej ustawy

Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki, stanowiły 25,6% wszystkich rozpatrzonych przez Izbę. Ogółem Senat zgłosił 1003 poprawki, z których Sejm rozpatrzył 994. Sejm przyjął 946 poprawek, to jest 95,2%, a 48 odrzucił. W jednej ustawie, wobec której Sejm nie zajął stanowiska, było 9 poprawek.

Średni czas rozpatrywania ustaw na etapie procesu legislacyjnego w Senacie wynosił 12,6 dnia. Minimalny czas procedowania nad ustawą w Izbie to rozpatrzenie ustawy w tym samym dniu, w którym została ona uchwalona przez Sejm, natomiast maksymalny czas wyniósł 30 dni (zgodnie z Konstytucją).

Do 11 listopada br. spośród 424 ustaw skierowanych przez Sejm do Senatu, Senat rozpatrzył 402. Z ustaw rozpatrzonych przez Senat 382 zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw (w tym 2 ustawy z poprzedniej kadencji), a 6 ustaw podpisanych przez prezydenta czekało na publikację.

Na półmetku kadencji z 424 skierowanych przez Sejm do Senatu 38 było w trakcie procesu legislacyjnego. Wśród nich 22 ustawy czekały na rozpatrzenie przez Senat, a jedna z poprawkami Senatu czekała na głosowania w Sejmie. Na decyzję Sejmu czekały także 3 wnioski prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy (weto). Na decyzję prezydenta oczekiwało 9 ustaw.

W ciągu tych dwóch lat Senat wystąpił do Sejmu z 25. inicjatywami legislacyjnymi, m.in. 8 wykonywało orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a 5 wynikało z rozpatrzenia petycji. Sejm rozpatrzył i przyjął 12 projektów senackich.

W tym czasie odbyło się 1515 posiedzeń komisji senackich, a także 43 konferencje i seminaria.

Od początku  kadencji Senatu odbyło się 49 posiedzeń (116 dni obrad), które trwały 718 godzin i 44 minuty. Stenogramy z tych posiedzeń mają łącznie 7389 stron.

Najkrótszym dniem posiedzenia był drugi dzień 44. posiedzenia Senatu w dniu 29 czerwca 2017 r. Obrady trwały 29 minut.

Najkrótszym posiedzeniem było 4. posiedzenie, trwające jeden dzień (10 grudnia 2015 r.), a jego efektywny czas pracy wyniósł 1 godzinę i 9 minut.

Najdłuższym dniem posiedzenia był ostatni dzień 45. posiedzenia Senatu (21, 22 lipca 2017 r.). Obrady trwały 15 godzin i 55 minut.

W dniach 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21 i 22 lipca 2017 r. odbyło się 45. posiedzenie Senatu, które było najdłuższym posiedzeniem IX kadencji. Łącznie przez sześć dni Senat obradował 64 godziny i 37 minut efektywnego czasu pracy.

Najpóźniej zakończyły się obrady 6. posiedzenia w dniu 24 grudnia 2015 r. – o godzinie 3:51.

Średnio jednego dnia Senat obradował 6 godzin i 12 minut, a na jedno posiedzenie przypadało średnio 14 godzin i 40 minut.

Na 49 posiedzeń 7 posiedzeń trwało jeden dzień, co stanowiło 14,29% wszystkich posiedzeń, 28 posiedzeń dwudniowych stanowiło 57,14% wszystkich posiedzeń. Odbyło się także 10 posiedzeń trzydniowych i 3 posiedzenia sześciodniowe, co dało im odpowiednio 20,41% i 6,12% liczby wszystkich posiedzeń.

Do 11 listopada br. Senat przeprowadził 1868 głosowań elektronicznych oraz 22 głosowania tajne.

źródło: http://senat.gov.pl/aktualnosci/art,10225,senat-polmetek-ix-kadencji.html

FB

Adam Bielan w rozmowie z Telewizją Republika („Z Wiejskiej na gorąco”)

Wicemarszałek Senatu podsumował m.in. dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mówił także o możliwej rekonstrukcji rządu oraz o planach i zamierzeniach na kolejne dwa lata kadencji.

IMG_20171116_094625

To tydzień podsumowań pracy rządu. Przez dwa lata naprawdę wiele udało się zrobić. (…) Polska jest teraz w innym miejscu, niż dwa late temu, kiedy ten rząd był powoływany.” – podkreślał Adam Bielan

https://www.youtube.com/watch?v=LkMuDxTDqaY

FB

Adam Bielan gościem programu „Jeden na Jeden”

Wicemarszałek Senatu mówił m.in. o Marszu Niepodległości, czy wydarzeniach związanych z podsumowaniem dwulecia rządów.

Określanie przez zagraniczne media tego marszu, jako marszu 10 tysięcy nazistów jest skandalicznym uogólnieniem. Zdecydowana większość ludzi, która była na tym marszu wyznawała po prostu przywiązanie do Polski i swój patriotyzm” – podkreślał

https://www.tvn24.pl/jeden-na-jeden,44,m/jeden-na-jeden-w-masie-ludzi-znalazla-sie-grupa-kretynow,789630.html

FB