Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wyróżniającym się w pracy nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, 19 października 2018 r. wręczono krzyże zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Gospodarzami uroczystości byli: Pani Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty i Pan Krzysztof Szewczyk p.o. Dyrektor Delegatury w Radomiu.

Uroczystość swą obecnością uświetnili: Wicemarszałek Senatu RP Pan Adam Bielan, Sekretarz Stanu Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Pan Marek Suski, poseł na Sejm RP Pani Anna Kwiecień, II Wicewojewoda Mazowiecki Pan Artur Standowicz, dyrektor Biura Organizacyjnego MEN Pan Sławomir Adamiec, radni Sejmiku Mazowieckiego Pani Agnieszka Górska, Pan Jan Rejczak i Pan Zbigniew Gołąbek, przedstawiciele władz samorządowych oraz nauczycielskich związków zawodowych.

Uhonorowanym nauczycielom i pracownikom oświaty wręczono odznaczenia państwowe: 7 Złotych, 15 Srebrnych i 10 Brązowych Krzyży Zasługi.

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę wyróżniono 37 osób, Srebrnym Medalem wyróżniono 40 osób, Brązowym wyróżniono 8 osób.

Podczas uroczystości 86 osób odznaczono Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w tym 6 nauczycieli na wniosek związków zawodowych.

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej otrzymało 7 nauczycieli a nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty 21 nauczycieli.

źródło/foto/: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/kuratorium/informacje-regionalne-d/13153,Uroczystosc-z-okazji-Dnia-Edukacji-Narodowej.html

 

FB