Konferencja poświęcona wymianie gospodarczej, naukowej, kulturalnej i turystycznej między Polską a Portugalią

W Senacie 14 czerwca 2018 r. debatowano na temat możliwości rozwoju szeroko rozumianej współpracy między Polską i Portugalią. Organizatorzy konferencji „Wymiana gospodarcza, naukowa, kulturalna i turystyczna między Polską a Portugalią jako element integracji europejskiej oraz światowej” postawili sobie za cel intensyfikację polsko-portugalskich relacji gospodarczych, a także naukowej, turystycznej, kulturalnej czy w dziedzinie wymiany młodzieżowej. Podczas spotkania mowa była także o Portugalii jako znakomitym pośredniku w kontaktach z krajami portugalskojęzycznymi Afryki i Ameryki Południowej, m.in. Angola, Mozambikiem, Brazylią czy Wyspami Zielonego Przylądka. Konferencję zorganizowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności we współpracy z PolskoPortugalską Izbą Gospodarczą.

Otwierając spotkanie, wicemarszałek Adam Bielan podkreślił, że jego tematyka znakomicie wpisuje się w strategię działania rządu premiera Mateusza Morawieckiego, którego najważniejsze priorytety dotyczą rozwoju międzynarodowych stosunków w dziedzinie gospodarki, nauki i kultury. Jak podkreślił, mimo że geograficznie Polska i Portugalia znajdują się na przeciwległych krańcach Unii Europejskiej i charakteryzuje je odmienny klimat, inne otoczenie polityczne i kulturowe, jest jednak wiele kwestii znakomicie łączących oba kraje. Wicemarszałek Senatu przypomniał, że wzajemne relacje sięgają XV w., a obecnie wyraźnie zauważalne jest zintensyfikowanie kontaktów na szczeblu rządowym, parlamentarnym, samorządowym i prezydenckim. Od kilkunastu lat systematycznie wzrasta wymiana handlowa między obu państwami, która w 2017 r. osiągnęła rekordową wartość 1,5 mld euro, o 16% więcej niż w roku poprzednim.

https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10747,konferencja-poswiecona-wymianie-gospodarczej-naukowej-kulturalnej-i-turystycznej-miedzy-polska-a-portugalia.html

źródło: senat.gov.pl

 

FB