Spotkanie wicemarszałka Bielana z delegacją OBWE potwierdzeniem dobrej współpracy