„Orzeł Biały – nasza duma” KONKURS

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za wszystkie nadsyłane prace na konkurs „Orzeł Biały – nasza duma„. Informujemy, że do naszego biura wpłynęło już ponad 50 prac!

Przypominamy, że prace konkursowe należny przedłożyć w Biurze Senatorskim w Radomiu, ul. Rynek 9 lub nadać przesyłką pocztową/kurierską do 10 marca (decyduje data stempla pocztowego).

FB