Okręgowy finał konkursu „List do Taty” – zwycięzcą Jakub Gralewski z PSP w Rawicy

14 września w Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej odbył się uroczysty finał okręgowego etapu konkursu „List do Taty”.

Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Szkoły Dorocie Adamskiej za możliwość zorganizowania tej uroczystości i piękną oprawę artystyczną z udziałem szkolnego chóru Wesołe Nutki.

20170915_103409

Dziękuję także za przybycie na uroczysty finał konkursu „List do Taty” Panu Pawłowi Dziewitowi Wójtowi Gminy Gózd, Panu Krzysztofowi Szewczykowi – Dyrektorowi Radomskiej Delegatury Kuratorium Oświaty, Panu Józefowi Drabowi – Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Goździe, a także wszystkim dzieciom – uczestnikom konkursu, rodzicom, opiekunom, nauczycielom szkół.

W czasie uroczystości Senator Adam Bielan podkreślał ważną w życiu dziecka rolę ojca „ojciec ma do spełnienia w rozwoju dziecka niezwykle ważną i trudną funkcję; obecność ojca w procesie wychowania jest nie tylko ważna i konieczna, ale praktycznie niemożliwa do zastąpienia. Relacje między ojcem i dzieckiem ubogacają obie strony – ojciec ma za zadanie wnieść w życie dziecka pierwiastek stabilizacji wewnętrznej, koniecznej dla prawidłowego rozwoju, a sam poprzez towarzyszenie dziecku w jego rozwoju staje przed możliwością własnego osobowego wzrostu; dziecko pomaga ojcu nie tylko stawać się lepszym tatą, ale także bardziej odpowiedzialnym człowiekiem” – podkreślał

20170915_103450

Senator wspomniał także, że choć bycie ojcem to wyzwanie – to jednak jest ono bardzo opłacalne, bo nagrodą za wkładany trud jest uśmiech i miłość naszych dzieci, co zostało potwierdzone słowami dzieci wyrażanymi w nadesłanych do konkursu listach.

miejsce I – Jakub Gralewski – PSP im. Św. Jadwigi w Rawicy
miejsce II – Kacper Kijak – PSP w Pawłowie
miejsce III – Maria Kosanowska – PSP im. A.G. Bema w Lipsku
prace wyróżnione:
Natalia Buszkiewicz – PSP im. A.G.Bema w Lipsku
Julia Gajewska – ZOS w Jedlni-Letnisku
Zuzanna Grudniewska – PSP im. A.G.Bema w Lipsku
Julia Kowalik – PSP im. A.G.Bema w Lipsku
Klara Rydz – ZSO w Jedlni- Letnisku
20170915_103549
Senator Adam Bielan i Jakub Gralewski – laureat okręgowego etapu konkursu „List do Taty” w regionie radomskim
Zwycięzca okręgowego etapu konkursu – Jakub Gralewski wraz z ojcem weźmie udział w spotkaniu wszystkich finalistów okręgowych etapów w Senacie 18 października 2017 r.
źródło: radioplus.com.pl
FB