Spotkanie w Lipskim Centrum Kultury

W dniu 26 czerwca 2017 r. z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w Lipskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z władzami miasta, parlamentarzystami, przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W spotkaniu wziął udział także Senator Adam Bielan. Podczas spotkania dyskutowano o rozbudowie drogi krajowej nr 79 przez Powiat Lipski oraz o budowie obwodnicy Lipska.

lipsko 26

FB