Kierunek lekarski na Uniwersytecie w Radomiu

Dnia 9 stycznia 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podpisał w Radomiu decyzję o nadaniu Wydziałowi Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznemu im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uprawnienie do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim.

Wicepremier wraz z parlamentarzystami Ziemi Radomskiej – Senatorem Adamem Bielanem oraz Posłem Markiem Suskim, którzy są jednocześnie członkami Rady Patronackiej Uniwersytetu odwiedzili Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu oraz kampus Uniwersytetu.

DSC_0016

DSC_0023

DSC_0039

DSC_0041

DSC_0052

DSC_0058

źródło: UTH w Radomiu

FB