Konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach. Dobre i złe praktyki, znaki zapytania, propozycje zmian”

25 listopada 2016 r. w Senacie dyskutowano o skuteczności i użyteczności składania i rozpatrywania petycji. Zorganizowana przez Kancelarię Senatu wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych konferencja, zakończyła ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną PETYCJA – TWOJE PRAWO, prowadzoną przez Kancelarię Senatu wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych i Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Otwierając konferencję, wicemarszałek Adam Bielan przypomniał, że ustawa o petycjach, która obowiązuje od 2015 r., została uchwalona z inicjatywy Senatu.

imgl8954

l1euwmofzloy5yvulaimgl8894

l1euwmofzloy5yvulaimgl8928

fot. Katarzyna Czerwińska

http://senat.gov.pl/aktualnosci/art,9254,konferencja-doswiadczenia-stosowania-ustawy-o-petycjach.html

FB