Interpelacja Adama Bielana dot. dozbrajania rosyjskiej armii i marynarki wojennej przez kraje UE.

Adam Bielan zwrócił się do Komisji Europejskiej z pytaniem dot. dozbrajania rosyjskiej armii i marynarki wojennej przez kraje UE.

Poniżej pełna treść zapytania

5 marca br. we Francji zaczęto testować nowoczesny okręt wojenny klasy Mistral,  zbudowany z przeznaczeniem dla rosyjskiej marynarki wojennej. Moskwa zamówiła dwie tego typu jednostki z opcją zakupu kolejnych dwóch. Jeden z pierwszych okrętów ma trafić na wyposażenie Floty Czarnomorskiej. Także dostawy broni dla rosyjskiej armii płyną głównie z Francji, a odbywa się to niestety przy aprobacie Niemiec, czy Włoch, również czerpiących zyski ze współpracy w tym zakresie.  Systematyczne zwiększanie potencjału militarnego Rosji nie jest obojętne dla krajów obawiających się agresji ze strony tego państwa. W obliczu wciąż niezwykle napiętej sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej oraz deklarowanego Ukrainie politycznego i gospodarczego wsparcia ze strony Unii Europejskiej, zwracam się z zapytaniem:

1.Czy w opinii Komisji ww. przypadki dozbrajania Rosji pozostają w zgodzie z bieżącą unijną polityką względem Moskwy?

2.Czy Komisja rozważa podjęcie kroków względem państw realizujących współpracę wojskową z Rosją, celem jej ograniczenia, bądź zastopowania?

3.Czy Komisja przedstawiła lub zamierza przedstawić Radzie ewentualne zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie?