Trwają prace nad wprowadzeniem systemu e-faktur w Unii Europejskiej

30 września Komisja ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) przygotowała propozycję wspólnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, która wprowadzałaby do systemu zamówień publicznych możliwość rozliczania za pomocą faktur elektronicznych.

Omawiana propozycja zakłada wprowadzenie paneuropejskiego systemu e-fakturowania, z którego wszystkie instytucje publiczne w krajach UE musiałyby korzystać, składając zamówienia do dostawców. Jak dla każdego fana innowacyjnych rozwiązań, jestem tym pomysłem zafascynowany. Istnieje duża szansa, że taki sposób rozliczania rozprzestrzeni się w Europie i przyczyni do dalszego rozwoju jednolitego runku cyfrowego. Niewykluczone, że ten pomysł znajdzie szersze uznanie nie tylko w realizacji umów na linii administracja publiczna-biznes, ale również pomiędzy organizacjami biznesowymi. Oznaczałoby to powstanie dodatkowych miejsc pracy w organizacjach skupionych wokół tego wycinka gospodarki. Dalsze prace nad tym projektem odbędą się 4 i 5 listopada, a głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego ma odbyć się już w styczniu 2014.