Pytanie Adama Bielana do Komisji w związku z nałożeniem kar za przekroczenie kwot mlecznych

Adam Bielan skierował zapytanie do Komisji Europejskiej w związku z nałożeniem Polsce kar przez Komisję za przekroczenie kwot produkcji mleka.

Poniżej tekst interpelacji złożonej w dniu 8 października 2013:

Polska znalazła się w gronie pięciu krajów, na które nałożone zostały kary związane z przekroczeniem kwot produkcji mleka obowiązujących w okresie rozliczeniowym 2012/2013. Wysokość nadwyżki określono przy tym na 0,2 proc., co oznacza, że każdy rolnik, który przekroczył limit, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Tymczasem wielu producentów świadomie decyduje się na przekraczanie kwot, co związane jest z planowanym na kwiecień 2015 r. całkowitym zniesieniem systemu limitów. Celem utrzymania silnej pozycji i możliwości konkurowania na europejskim rynku w nadchodzących latach zmuszeni są oni bowiem już obecnie znacząco podnieść stopnień produkcji. Warto zaznaczyć, że Polska dotychczas broniła limitów na forum europejskim.

W oparciu o powyższą argumentację zwracam się z zapytaniem, czy uwzględniając niewielki odsetek nadwyżki mleka wypracowany przez polskich rolników, istnieje możliwość umorzenia zastosowanej kary?

Adam Bielan